Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort
Kişisel Verilerin Kullanılması Hakkında2020-07-25T18:52:39+00:00

UYGUR SAVUNMA VE END. İTH. İHR. MÜH. VE MÜM. TİC. İNŞ. TAAH. LTD.ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA PROTOKOLÜ VE AYDINLATMA METNİ

1. Giriş
Kişisel verilerin korunması UYGUR SAVUNMA VE END. İTH. İHR. MÜH. VE MÜM. TİC. İNŞ. TAAH. LTD.ŞTİ. Şirketi olarak en önemli önceliklerimiz arasındadır. (Kısaca UYGUR LTD.ŞTİ. olarak adlandırılacaktır.) UYGUR LTD.ŞTİ. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, hizmetlerimizden ve ürünlerimizden yararlananlar da dahil olmak üzere, UYGUR LTD.ŞTİ. ile bağlantılı kişilere ait her türlü kişisel verinin işlenmesine ve korunmasına özen gösterir. Kişisel verileriniz, Kanun uyarınca veri sorumlusu olarak Şirket’imiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Öncelikli olarak web sitemizden herhangi bir kişisel veri işlemediğimizi, hiçbir kişisel verinizi bizimle paylaşma zorunluluğunuz olmadığını belirtmek ister; paylaşmış olduğunuz verilerinizi aşağıda yer alan amaçlar haricinde kullanmayacağımızı taahhüt ederiz.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel Verileriniz;
– Ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
– UYGUR LTD.ŞTİ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması,
– Müşterimiz olmanız halinde UYGUR LTD.ŞTİ.’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, UYGUR LTD.ŞTİ. ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin ve insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ürün ve hizmetlerin temini amacıyla çalışma ofislerimize, ödeme geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla bankalara, teknik servislerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı, elektronik ortamlarda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla işbu
politikada gösterilen amaçlarla ve KVKK’nın 5. ve 6. madde hükümlerinde belirtilen şartlar gereği
toplanmakta, işlenmekte, saklanmakta, aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
– Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemlerle analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız kapsamında başvurularınızı KVKK madde 13 (1) gereğince yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafınızdan Veri Sorumlusu’na daha önce bildirilen ve Veri Sorumlusu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak iletebilirsiniz. Talebinizi ” Güzelhisar Mah. 39. Sok. no:5 Akyurt/ Ankara-Türkiye” veya adincer@uygurltd.com e-posta adresine Başvuru Formu’nu doldurarak gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine bağlı olarak en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde başvurularınız değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. Ancak talep ettiğiniz işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KVKK Başvuru Formunu Görüntülemek İçin Lütfen Tıklayın